MEE voor professionals


MEE is er voor mensen met een beperking of chronische ziekte. We werken stelseloverstijgend, integraal en systeemgericht. We ondersteunen cliënten en hun netwerk met vragen in alle levensfasen en op alle levensterreinen. MEE helpt hen hun problemen zelf op te lossen, in allerlei combinaties van eigen netwerk, algemene voorzieningen en zonodig informele en professionele ondersteuning en zorg. Hierbij staat het vergroten van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie voorop.

MEE is er ook voor gemeenten en professionals die te maken hebben met mensen met een beperking. Veel organisaties doen al hun voordeel met onze expertise. Zij schakelen MEE in om hun dienstverlening aan de groep kwetsbare mensen met een beperking te verbeteren. Om tot effectief participatiebeleid te komen. Of omdat zij de vaak complexe problemen te lijf willen gaan met slimme samenwerkingsvormen, over grenzen van organisaties en disciplines heen. Samenwerken om ons gezamenlijk doel te bereiken; mensen met een beperking doen gewoon mee.