Samenwerking met MEE

In samenwerkingsverbanden en projecten ontstaan de noodzakelijke verbindingen tussen professionals uit verschillende disciplines en sectoren.

Bundeling van kennis en kunde versterkt een integrale aanpak en lost problemen in samenhang op. MEE brengt kennis van beperkingen in uiteenlopende samenwerkingsverbanden en projecten in. Dat vergroot de impact van maatregelen en beleid. Zo maken wij meedoen voor mensen met een beperking mogelijk.

MEE neemt deel aan Wmo- en Zorgloketten in gemeenten. We coördineren of nemen deel aan samenwerkingsverbanden, op verschillende terreinen.

Opvoeding en ontwikkeling

Leren en werken

Wonen

Wijk

Veiligheid

Kinderwens en zwangerschap

Gezondheid

Een specifieke beperking