Wat doet MEE voor uw cliënt?


Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen bij MEE terecht met vragen en problemen in elke levensfase en op alle belangrijke levensterreinen;
van opvoeding en ontwikkeling en leren en werken, tot samenleven en wonen of regelgeving en geldzaken. Wij weten tegen welke drempels mensen met een beperking aanlopen. MEE helpt hen om deze drempels zélf te slechten en de regie nog meer in eigen hand te nemen.


MEE is er voor zowel voor mensen met een verstandelijke als een lichamelijke beperking of een chronische ziekte
. We ondersteunen mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een zintuiglijke beperking. We zijn er voor jong en oud. Ook familie, vrienden en andere betrokkenen kunnen bij ons terecht. Afhankelijk van de situatie kan MEE ook het contact met de brede groep kwetsbare burgers verzorgen.


MEE adviseert en helpt mensen op weg.
Cliënten raadplegen ons over belangrijke wet- en regelgeving; over wijkinitiatieven, vrijwilligersprojecten, cliëntorganisaties, opvoedingsprogramma’s; over het aanbod aan instellingen en organisaties in de regio; over speciale en bijzondere voorzieningen en talloze andere zaken die mensen kunnen helpen een zinvol en zelfstandig bestaan op te bouwen.


MEE ondersteunt waar nodig.
We helpen mensen op weg naar meer aansluiting in de wijk, een grotere vrienden- en kennissenkring, naar een opleiding, betaald of onbetaald werk, of een passende woonvoorziening. Dat doen we door mensen individueel te begeleiden en in hun kracht te zetten. Door met hen te bouwen aan hun sociaal netwerk. Door mensen te leren zelfstandig te reizen. Door cursussen en trainingen te geven, of door te wijzen op voorliggende hulp door vrijwilligers, bijvoorbeeld bij hun administratie. Indien nodig helpen we met een indicatieaanvraag, of bij het verkrijgen van een juiste diagnose. We leggen contact met organisaties en attenderen cliënten en hun netwerk op initiatieven die hen verder kunnen helpen. En we blijven betrokken totdat de cliënt zijn plek heeft gevonden.