Vertrouwenspersoon en klachten

U kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon  als u te maken krijgt met ongewenst gedrag door een medewerker van MEE. Met de vertrouwenspersoon kunt u de situatie bespreken en samen tot een oplossing komen. 

 

Ideeën of klachten

Heeft u ideeën voor kwaliteitsverbetering dan horen wij dat graag van u!
Ondanks de zorgvuldigheid en deskundigheid van de medewerkers kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de dienstverlening van MEE. Wij hopen natuurlijk dat u uw klacht in samenspraak met de medewerker kunt oplossen.

Gesprek met de medewerker

Als u ontevreden bent of een klacht heeft, is de eerste stap om dit te bespreken met de medewerker waar het om gaat. Bent u ontevreden maar vindt u het moeilijk om uw ontevredenheid te uiten bij uw contactpersoon van MEE, neem dan toch contact op met MEE en leg uw probleem voor aan een andere medewerker. Wij stellen het namelijk zeer op prijs als u wel laat weten dat u ergens ontevreden over bent. Door uw klachten serieus te nemen, kan MEE haar dienstverlening verbeteren en kunnen vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen worden. 
 

Klachtencommissie

Blijft u een ontevreden gevoel houden, dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie waarin mensen zitten die verstand hebben van onze sector. Mensen die kunnen luisteren en oordelen over uw klacht.
Hoe dient u een klacht in bij de klachtencommissie?


Een klacht indienen bij de rechter

Als u uw klacht bij een rechter wilt laten behandelen, kunt u het beste bij een advocaat of bij het Juridisch Loket informeren hoe u dat kunt doen.


Het volledige klachtenreglement

Het  Klachtenreglement MEE-organisaties in Noord-Brabant en Limburg kunt u hier downloaden of opvragen bij MEE.